[1]
Kurianowicz, M. 2012. Początki drukowanej Biblii słowiańskiej na terenie Rusi Moskiewskiej. Acta Polono-Ruthenica. 1, XVII (grudz. 2012), 27–35.