[1]
Matus, I. 2012. Wokół problematyki kasacji unii kościelnej w latach 30. XIX wieku w obwodzie białostockim (od unickiego parocha do prawosławnego duchownego). Acta Polono-Ruthenica. 1, XVII (grudz. 2012), 37–50.