[1]
Polakowa, M. 2012. Ikony pokolenia jeans. Acta Polono-Ruthenica. 1, XVII (grudz. 2012), 69–80.