[1]
Savelova, L. 2012. Językowy portret północnego chłopa w prozie Mariusza Wilka. Acta Polono-Ruthenica. 1, XVII (grudz. 2012), 93–102.