[1]
Suchodolska-Nowak, O. 2012. Koncept miłości w paremiologii słowiańskiej (na materiale języka: ukraińskiego, rosyjskiego, polskiego). Acta Polono-Ruthenica. 1, XVII (grudz. 2012), 129–137.