[1]
Sikorska, M. 2012. Peryfraza: zakres oraz zawartość pojęcia. Acta Polono-Ruthenica. 1, XVII (grudz. 2012), 149–157.