[1]
Olechno-Wasiluk, J. 2012. Aksjologiczny obraz kobiety na podstawie paremii rosyjskich. Acta Polono-Ruthenica. 1, XVII (grudz. 2012), 159–165.