[1]
Maximovitch, E. 2012. Biblizmy we współczesnej rosyjskiej publicystyce. Acta Polono-Ruthenica. 1, XVII (grudz. 2012), 167–178.