[1]
Yudina, N. 2012. Niektóre nowe funkcje interakcji w słowiańskiej wspólnocie językowej w XXI wieku. Acta Polono-Ruthenica. 1, XVII (grudz. 2012), 179–190.