[1]
Gładyś-Seta, E. 2012. Mit jako źródło symboliki reklamy (na materiale ukraińskich tekstów reklamowych). Acta Polono-Ruthenica. 1, XVII (grudz. 2012), 191–204.