[1]
Getka, J. 2012. „Posłav spekulatora, czyli kata” – ekwiwalenty leksykalne w ukraińskim wariancie „prostej mowy” XVIII wieku (na materiale „Nauk parafialnych” Juliana Dobryłowskiego, Poczajów 1794). Acta Polono-Ruthenica. 1, XVII (grudz. 2012), 217–233.