[1]
Kołodyńska, T. 2012. Korelacja dźwięczności/bezdźwięczności w systemie konsonantycznym ukraińskich gwar nadsańskich. Acta Polono-Ruthenica. 1, XVII (grudz. 2012), 235–241.