[1]
Korzeniewska-Berczyńska, J. 2012. А.З. Дмитровский, Славянские записки, Калининград 2010, ss. 154. Acta Polono-Ruthenica. 1, XVII (grudz. 2012), 271–273.