[1]
Rudziewicz, I. 2012. Wschód – Zachód w dialogu międzykulturowym, pod redakcją Jolanty Kazimierczyk i Grażyny Lisowskiej, Akademia Pomorska, Słupsk 2010, ss. 215. Acta Polono-Ruthenica. 1, XVII (grudz. 2012), 273–276.