[1]
Rudziewicz, I. 2012. "Heteroglossia. Studia Kulturoznawczo-Filologiczne", pod redakcją Walentego Piłata, Bydgoszcz 2011, nr 1, ss. 173. Acta Polono-Ruthenica. 1, XVII (grudz. 2012), 283–285.