[1]
Sitkiewicz, G. i Darda-Gramatyka, J. 2018. Dzieci i ryby głosu nie mają? O kształtowaniu kompetencji społecznych i językowych w procesie nauczania języka rosyjskiego. Acta Polono-Ruthenica. 3, XXIII (wrz. 2018), 71–88. DOI:https://doi.org/10.31648/apr.2824.