[1]
Kuligowska, K. 2020. Język w czasach zarazy. O wpływie pandemii na system leksykalny języka polskiego i rosyjskiego. Acta Polono-Ruthenica. 3, XXV (wrz. 2020), 109–126. DOI:https://doi.org/10.31648/apr.5893.