(1)
Czetyrba-Piszczako, M. Ukraińskie Frazeologizmy W Polskim przekładzie Piotra Kuprysia Eneidy Iwana Kotlarewskiego. apr 2018, 3, 109-121.