(1)
Olechno-Wasiluk, J. Multimedialny słownik Lingworealioznawczy – Nowe narzędzie W Lingwokulturologii Stosowanej. apr 2018, 2, 79-88.