(1)
Borys, I. Percepcja Przyrody W Sonecie Stepy akermańskie Adama Mickiewicza I Jego przekładach Na język Rosyjski. apr 2018, 2, 91-101.