(1)
Czetyrba-Piszczako, M. Przegląd Literatury ukraińskiej W przekładach Na język Polski Po 1989 Roku. apr 2018, 2, 103116.