(1)
Tołkaczewski, F. Okazjonalizmy Wasilija Szukszyna W przekładzie Na język Polski. apr 2018, 2, 135-146.