(1)
Witczak, P. Proza Niny Berberowej Lat 20.-30. XX Wieku W kontekście Wielkiej Emigracji Rosyjskiej. apr 2018, 1, 137-145.