(1)
Brzezińska, M. Rosja W Polskim Filmie Dokumentalnym Na przykładzie Projektu Rosja–Polska. Nowe Spojrzenie. apr 2015, 1, 17-23.