(1)
Kramar, R. Strategie władz Wobec Ustnej twórczości Ludowej W Okresie Stalinowskim (na materiałach ukraińskich). apr 2018, 1, 55-65.