(1)
Pluskota, T. Nazwy zawodów Oraz Stanowisk świeckich I kościelnych W Toponimach dzierżawczych Na Dawnych Kresach południowo-Wschodnich W Wiekach XVI-XIX. apr 2018, 1, 65-75.