(1)
Ksenicz, A. Jerzy Harasymowicz - Poeta Pogranicza. apr 2018, 1, 185-193.