(1)
Mocarz-Kleindienst, M. Inność Kulturowa W reportażach Ryszarda Kapuścińskiego I Ich Rosyjskich przekładach. apr 2018, 1, 217-224.