(1)
Kościołek, A. Obraz Rosji mikołajowskiej W Pamiętnikach św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. apr 2018, 1, 71-85.