(1)
Kurianowicz, M. Początki Drukowanej Biblii słowiańskiej Na Terenie Rusi Moskiewskiej. apr 2012, 1, 27-35.