(1)
Polakowa, M. Ikony Pokolenia Jeans. apr 2012, 1, 69-80.