(1)
Suchodolska-Nowak, O. Koncept miłości W Paremiologii słowiańskiej (na Materiale języka: Ukraińskiego, Rosyjskiego, Polskiego). apr 2012, 1, 129-137.