(1)
Getka, J. „Posłav Spekulatora, Czyli kata” – Ekwiwalenty Leksykalne W ukraińskim Wariancie „prostej mowy” XVIII Wieku (na Materiale „Nauk parafialnych” Juliana Dobryłowskiego, Poczajów 1794). apr 2012, 1, 217-233.