(1)
Sitkiewicz, G.; Darda-Gramatyka, J. Dzieci I Ryby głosu Nie mają? O kształtowaniu Kompetencji społecznych I językowych W Procesie Nauczania języka Rosyjskiego. apr 2018, 3, 71-88.