(1)
Rudyk, A. Leksykalne wykładniki Wybranych Emocji Negatywnych W rosyjskojęzycznej Wersji Utworu Katarzyny Grocholi Upoważnienie Do szczęścia. apr 2018, 3, 109-118.