(1)
Kuligowska, K. Język W Czasach Zarazy. O wpływie Pandemii Na System Leksykalny języka Polskiego I Rosyjskiego. apr 2020, 3, 109-126.