Orzechowska, J. (2018). O potrzebie „zarządzania” imionami własnymi w przekładach powieści kryminalnych Aleksandry Marininy. Acta Polono-Ruthenica, 4(XXII), 125–134. https://doi.org/10.31648/apr.1243