Czetyrba-Piszczako, M. (2018). Ukraińskie frazeologizmy w polskim przekładzie Piotra Kuprysia Eneidy Iwana Kotlarewskiego. Acta Polono-Ruthenica, 3(XXII), 109–121. https://doi.org/10.31648/apr.1252