Bielniak, N. (2017). Nadieżdy Teffi związki z Polską. Acta Polono-Ruthenica, 2(XXII), 7–16. https://doi.org/10.31648/apr.1320