Gracla, J. (2018). Dramaturgia Michaiła Bułhakowa na współczesnej polskiej scenie. Uwagi o spektaklu Molier. Z urojenia. Acta Polono-Ruthenica, 2(XXII), 17–24. https://doi.org/10.31648/apr.1321