Sadowska, M. (2018). „Я люблю ездить в г. Челябинск и в Польшу”: Nikolaj Kolada i Polacy – wzajemne fascynacje. Acta Polono-Ruthenica, 2(XXII), 25–36. https://doi.org/10.31648/apr.1322