Witczak, P. (2018). Z dziejów emigracji rosyjskiej w Polsce – publicystyka Michaiła Arcybaszewa. Acta Polono-Ruthenica, 2(XXII), 37–47. https://doi.org/10.31648/apr.1323