Białek, E. (2018). Rosyjska depesza kondolencyjna – wzorzec gatunkowy. Acta Polono-Ruthenica, 2(XXII), 51–63. https://doi.org/10.31648/apr.1324