Olechno-Wasiluk, J. (2018). Multimedialny słownik lingworealioznawczy – nowe narzędzie w lingwokulturologii stosowanej. Acta Polono-Ruthenica, 2(XXII), 79–88. https://doi.org/10.31648/apr.1326