Borys, I. (2018). Percepcja przyrody w sonecie Stepy akermańskie Adama Mickiewicza i jego przekładach na język rosyjski. Acta Polono-Ruthenica, 2(XXII), 91–101. https://doi.org/10.31648/apr.1327