Czetyrba-Piszczako, M. (2018). Przegląd literatury ukraińskiej w przekładach na język polski po 1989 roku. Acta Polono-Ruthenica, 2(XXII), 103116. https://doi.org/10.31648/apr.1328