NDiaye, I. A. (2018). Kobieta demoniczna Teffi (1872–1952) w przekładzie Juliana Tuwima. Acta Polono-Ruthenica, 2(XXII), 125–133. https://doi.org/10.31648/apr.1330