Tołkaczewski, F. (2018). Okazjonalizmy Wasilija Szukszyna w przekładzie na język polski. Acta Polono-Ruthenica, 2(XXII), 135–146. https://doi.org/10.31648/apr.1331