Bielniak, N. (2018). „Płótno, piołun, sandały.”. Maksymilian Wołoszyn we wspomnieniach. Acta Polono-Ruthenica, 1(XXIII), 7–18. https://doi.org/10.31648/apr.1466