Witczak, P. (2018). Proza Niny Berberowej lat 20.-30. XX wieku w kontekście wielkiej emigracji rosyjskiej. Acta Polono-Ruthenica, 1(XVIII), 137–145. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1671